OBSAH 1/2010

pdf - 7.3 MB  kniha - 21.6 MB  Dejiny 1/2010

ŠTÚDIE

 • FÁBROVÁ, Karin - Výsady kežmarských mešťanov z roku 1269
 • MARCINKOVÁ, Lucia - Katolícka cirkev vo Francúzsku v období Veľkej francúzskej revolúcie (v rokoch 1789 – 1792)
 • FRANKOVÁ, Libuša - Národnoobranná spolupráca Čechov a Slovákov v 20. – 30. rokoch 19. storočia (K slovanskej a československej vzájomnosti)
 • NEHILOVÁ, Jana - K histórii Ústavu Sancta Maria v Prešove
 • DERFIŇÁK, Patrik - Prešovské potravné družstvo 1904 – 1934
 • KUCÍK, Štefan - Podiel kanadských Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku v rokoch 1918 – 1938
 • KRASNOVSKÝ, Branislav - Vznik a vývoj anorganického chemického závodu v Kostoľanoch nad Hornádom
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Prvé roky existencie Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia v Prešove
 • MANÁK, Marián - Vstup USA do 2. svetovej vojny (Od izolacionizmu k angažovanosti a spolupráci)
 • KABAČIJ, Roman - Do pytannia pro optaciju pivdennych lemkiv z Čechoslovaččyny na Volyň u 1947 r.: pryčyny pereselenia/K otázke optácie južných Lemkov z Československa na Volyň v roku 1947./K otázke optácie južných Lemkov z Československa na Volyň v roku 1947. Príčiny presídlenia

ĽUDIA A DOBA

 • VASIĽOVÁ, Darina - Jozef Hörk – pedagóg a cirkevný historik (Príspevok k životu a dielu)
 • VANKO, Juraj Dušan - Ľudovít Augustín Boor (30. augusta 1855 – 5. marca 1924)

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • PODRIMAVSKÝ, Milan - Myšlienka národnej identity Slovákov 1848 – 1914

ROZHOVORY

 • ĎURIŠIN, Martin - 50 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom – univ. prof. PhDr. Ladislavom Tajtákom, CSc.

PREDSTAVUJEME...

 • NOVOSÁDOVÁ, Mária - Vývoj Štátneho archívu v Prešove, pobočka Humenné

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • -pšm-  - HALAGA, Ondrej R.: Memorabilia z Európy a vlasti. Košice; Prešov : Spoločenskovedný ústav SAV; Universum, 2008. 501 s. ISBN 978-80-89046-49-2
 • VALLOVÁ, Viera - GIVEN, James B.: Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Lanquedocu. Neratovice : Verbum, 2008. 352 s. ISBN 978-80-903920-0-7
 • MARCINKOVÁ, Lucia - Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj: Kompendium sociálnej náuky cirkvi. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008. 545 s. ISBN 978-80-7162-725-8
 • ĎURIŠIN, Martin - VASIĽOVÁ, Darina et al.: Osobnosti prešovského školstva – študenti. Slovník II./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens – Studenten. Wörterbuch II. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. 96 s. ISBN 978-80-7165-721-7
 • DERFIŇÁK, Patrik - FOJTÍK, Pavel: Slovanské osídlení Prostějovska ve světle hrobů a pohřebišť. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc, 2008. 100 s. ISBN 978-80-86989-11-2
 • ĎURIŠIN, Martin - Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia/Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts : Zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM II./Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM II. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7165-722-4
 • VALLOVÁ, Viera - LIŠKA, Vladimír: Husitství, lesk a bída české reformace. Olomouc : Fontána, 2009. 182 s. ISBN 978-80-7336-496-0
 • DRÁBIK, Jakub - Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Ed. Ľubica Harbuľová. Prešov : Prešovská univerzita; Filozofická fakulta, 2009. 310 s. ISBN 978-80-555-0092-8
 • ŠVORC, Peter - HOLEC, Roman: Coburgovci a Slovensko. Bratislava : Kalligram, 2010. 464 s. ISBN 978-80-8101-249-5

KRONIKA

 • KLEMPAY, Martin - Deň otvorených dverí na Inštitúte histórie Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 3. február 2010
 • KOVAĽ, Peter - ERASMUS mobility na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky Mgr. Kateřiny Lozoviukovej, PhD. z Katedry historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Prešov 22. – 25. marec 2010
 • DERFIŇÁK, Patrik - Odborný seminár Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Prešova. Prešov 23. marec 2010
 • KLEMPAY, Martin – MARCINKOVÁ, Lucia - Historia – magistra vitae. Dejepisná olympiáda – krajské kolo. Prešov 23. marec 2010
 • ĎURIŠIN, Martin - České, slovenské a československé dějiny 20. století. V. Konferencia mladých historikov v Hradci Králové. Hradec Králové 23. – 24. marec 2010
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - S Erasmom v Liberci. Študijný pobyt na Katedre historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Liberec 29. marec – 2. apríl 2010
 • ŠVORC, Peter - 32. zasadnutie Slovensko-českej/Česko-slovenskej komisie historikov. Banská Bystrica 13. – 15. apríl 2010
 • VALLOVÁ, Viera - 6. študentská vedecká konferencia 2010. Prešov 26. apríl 2010
 • ŠKULECOVÁ, Ivana - Prezentácia monografií pracovníkov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 28. apríl 2010
 • HOPTOVÁ, Luciána - O vývoji Ruska na prelome 20. a 21. storočia. Prednáška pre študentov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 3. máj 2010
 • DERFIŇÁK, Patrik - Exkurzia študentov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Krosno, Krakow a Wieliczka 14. – 16. máj 2010
 • DRÁBIK, Jakub - Štúdium prekrývajúcich sa území/zákonov/identít: Komparatívne perspektívy pre Strednú a východnú Európu (Studying Overlapping Territories/Canons/Identities: Comparative Perspectives on East Central Europe). Budapešť 25. – 26. máj 2010
 • DOMENOVÁ, Marcela - 14. archívne dni v Slovenskej republike Archívy po roku 1989 : víťazstvá a prehry. Komárno 25. – 27. máj 2010
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Vedecká konferencia Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Martin 24 – 25. jún 2010