Redakcia / Editors

  • PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.
    (zodpovedná redaktorka/liable editor)
  • PhDr. Ján Džujko, PhD.
  • Mgr. Martin Klempay
  • PhDr. Peter Kovaľ, PhD.
  • Mgr. Maroš Melichárek, PhD.
  • Mgr. Tibor Dohnanec 

PU v Prešove