OBSAH 2/2009

pdf - 5.5 MB  kniha - 16.1 MB  Dejiny 2/2009

ŠTÚDIE

 • BOBOKOVÁ, Jarmila - M. M. Speranskij. Štátnik, politický mysliteľ a reformátor
 • KODAJOVÁ, Daniela - Slovenské rusofilstvo ako predmet bádateľského záujmu
 • HARBUĽOVÁ, Ľubica - Sibírčania v medzivojnovom Československu

ROZHĽADY

 • DRÁBIK, Jakub - Michail Alexandrovič Bakunin a Čechy 1848/49
 • JARINKOVIČ, Martin - Pohľad denníka Slovák na sovietsko-juhoslovanské vzťahy v rokoch 1939 – 1944
 • ŠTEFANIČOVÁ, Eva - ZSSR a priebeh politických procesov v Bulharsku 1949 – 1953
 • KUZMOVÁ, Dagmar - Postavenie ruskej pravoslávnej cirkvi po druhej svetovej vojne a jej úloha v posilňovaní svojich pozícií v strednej Európe na príklade Československa
 • KOZÁKOVÁ, Diana - USA a otázka repatriácie vojnových zajatcov z územia bývalého Sovietskeho zväzu (začiatok 90. rokov 20. storočia)

ROZHOVORY

 • ŠVORC, Peter - 50 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Na slovíčko s doc. PhDr. Andrejom Kovačom, CSc.
 • KOVAČ, Andrej - Podiel SPOŠ v Sabinove-Orkucanoch na procese rekonštrukcie tradičného poľnohospodárstva

PREDSTAVUJEME...

 • KODAJOVÁ, Daniela - Komisia historikov Slovenskej republiky a Ruskej federácie

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • KOZÁKOVÁ, Diana - Prague Perpectives (II). A New Generation of Czech East European Studies. Edited by Lukáš Babka and Peter Roubal. Prague : National Library of the Czech Republic Slavonic Library, 2007. 329 s.
 • HUDÁKOVÁ, Tatiana - DOSTAĽ, M. J.: Rossijskije učenyje-gumanitarii v mežvojennoj Čechoslovakii. Sbornik statej. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN 2008. 269 s. ISBN 978-5-7576-0218-9
 • ŠTEFANIČOVÁ, Eva - OGNJANOV, Ljubomir: Političeskata sistema v Bălgarija 1949 – 1956. Sofia : Standart, 2008. 319 s. ISBN 978-954-8976-45-9
 • KUZMOVÁ, Dagmar - Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Zost. Ľubica Harbuľová – Mária Ňachajová – Ľubica Babotová: Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4
 • KUZMOVÁ, Dagmar - Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i dochowa. Zost. S. Dudra – B. Halczak – I. Betko – M. Šmigeľ. Zielona Góra-Słupsk : Druk-Ar, 2009. 248 s. ISBN 978-83-60087-38-1
 • ŠTEFLOVÁ, Lucia - ŠVORC, Peter – DERFIŇÁK, Patrik: Mesto v pohybe. 60 rokov mestskej dopravy v Prešove (1949 – 2009). Prešov : UNIVERSUM-EU, 2009. 104 s. ISBN 978-80-89046-57-7

KRONIKA

 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Politik a kňaz Ferdinand Juriga v pozornosti politológov a historikov. Martin 25. – 26. jún 2009
 • VALLOVÁ, Viera - Noví doktorandi na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 2. september 2009
 • ŠVORC, Peter - Łemowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Medzinárodná vedecká konferencia na univerzite v Zielonej Góre. Zielona Góra 26. september 2009
 • DERFIŇÁK, Patrik - Nová špecializácia – Dejiny Prešova. Participácia Inštitútu histórie FF PU v Prešove na výučbe na Univerzite tretieho veku. Prešov 2. október 2009
 • ĎURIŠIN, Martin - Medzinárodná vedecká konferencia Krajiny strednej a východnej Európy v modernej a postmodernej dobe – teoretické koncepcie a politické reálie. Užhorod 2. – 3. október 2009
 • DERFIŇÁK, Patrik - Zo zahraničnej spolupráce. Starovek prezentovaný maďarskými historikmi. Prešov 2. – 5. október 2009
 • ŠVORC, Peter - Medzinárodná vedecká konferencia Religion und Wende in Ostmittelund Südosteuropa 1989 – 2009. Viedeň 9. október 2009
 • FÁBROVÁ, Karin - Medzinárodná konferencia Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Častá-Píla 19. – 21. október 2009
 • MARCINKOVÁ, Lucia - Štúdium histórie v Ríme. 19. október – 6. november 2009
 • FÁBROVÁ, Karin - Vedecký seminár Kežmarok vo vývine storočí. Kežmarok 20. október 2009
 • ŠVORC, Peter - Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov. Olomouc 20. – 22. október 2009
 • MELICHÁREK, Maroš - Študijný pobyt v Belehrade a možnosti historického výskumu v hlavnom meste Srbska. Belehrad 2. – 6. november 2009
 • KUZMOVÁ, Dagmar - Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji Karpatského regiónu II: Banderovci – idey, aspekty, osobnosti. Stará Lesná 11. – 13. november 2009
 • FÁBROVÁ, Karin - Česko-poľské pracovné zasadanie: Moc a její symbolika ve středověku. Praha 20. november 2009
 • ADAM, Ján - Malé regióny vo veľkej politike. Rzeszów 21. – 22. november 2009
 • KLEMPAY, Martin - Projekcia November ´89. Prešov 26. november 2009
 • BIZOŇOVÁ, Monika - Vedecká konferencia Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 17. storočí. Prešov 3. december 2009