DEJINY 2/2022

Dejiny 2/2022Dejiny 2/2022 - pdf - 15,4 MB

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Peter Kovaľ 
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Anton Liška
  Vývoj počtu nakazených, liečených, zomrelých a vyliečených na Spiši počas cholerovej epidémie v roku 1831 v percepcii úradných štatistík / Development of the number of infected, treated, dead and cured in Spiš during the cholera epidemic in 1831 in the perception of official statistics
 • Ján TKÁČ
  Charakter vydavateľskej činnosti Slovákov vo Vojvodine v rokoch 1918 – 1941 / Character of the publishing activities of Slovaks in Vojvodina during 1918 – 1941
 • Patrik DERFIŇÁK
  Slovenská roľnícka banka, krátka epizóda v dejinách košického bankovníctva / Slovenská roľnícka banka (slovak peasant bank),a short episode in the history of košice banks
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Erik ONDRIA 
  Jonáš Záborský v zbierkach Krajského múzea v Prešove / Jonáš Záborský in the collections of the Regional museum in Presov
 • Júlia KOTRUSOVÁ 
  Františkánske nekrológium z rokov 1918 – 1936 / Franciscan obituaries from 1918 – 1936
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Marcela PALUBOVÁ 
  Dejinné paralely Červeného kláštora / Historical parallels of the Red Monastery
PRIPOMÍNAME / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ 
  Jonáš Záborský a východné Slovensko (Pred 210 rokmi sa narodil Jonáš Záborský (1812 – 1876) / Jonáš Záborský and Eastern Slovakia (Jonáš Záborský (1812 – 1876) was born 210 years ago
 • Patrik DERFIŇÁK 
  Pred 150 rokmi sa István Bittó stal predsedom uhorskej vlády / 150 years ago, István Bittó became the Prime Minister of Hungary
 • Peter KOVAĽ 
  Pred 150 rokmi sa narodil organizátor slovenského zdravotníctva – MUDr. Ivan Hálek (1872 – 1945) / 150 years ago, the organizer of Slovak healthcare was born – MUDr. Ivan Hálek (1872 – 1945)
 • Patrik DERFIŇÁK 
  Pred 110 rokmi sa skončila taliansko-turecká vojna / The Italian-Turkish war ended 110 years ago
 • Peter KOVAĽ 
  MUDr. Bohuslav Albert (1890 – 1952) – zakladateľ a reformátor československých nemocníc / MUDr. Bohuslav Albert (1890 – 1952) – founder and reformer of Czechoslovak hospitals
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ 
  Pedagóg, kultúrno-osvetový pracovník a historik Bartolomej Krpelec (65 rokov od úmrtia) / Pedagogue, cultural, educational worker, and historian Bartolomej Krpelec (65 years since death)
ENCYKLOPÉDIA DEJÍN / ENCYCLOPAEDIA OF HISTORY
 • Ján DŽUJKO 
  Žiara východu (1921 – 1922)
 • Ján DŽUJKO 
  Slovan (1923)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Peter KOVAĽ 
  ŠVORC, Peter. Štrbské vizitácie posledných sto rokov (1918 – 2021). Prešov : Universum, 2022. 359 s. ISBN 978-80-89946-23-5.
 • Patrik DERFIŇÁK 
  Epidémie v dejinách. Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. Eds. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. Bratislava : Premedia, 2020. 296 s. ISBN 978-80-8159-836-4.
 • Peter KOVAĽ  
  SZUMIŁO, Mirosław. Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957 – 1964. Warszawa : Wydawnictvo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022. 296 s. ISBN 978-83-8229-495-8.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Alena TABAKOVÁ 
  Krst knihy: Židia v prvej ČSR, politické ambície a sklamania (Košice, 11. apríl 2022) / Baptism of the book: Jews in the First Czechoslovakia, political ambitions and disappointments (Košice, April 11, 2022)
 • Alena TABAKOVÁ 
  Vernisáž výstavy Naplnenie sna. (Košice, 11. apríl 2022) / Opening of the exhibition Fulfilment of a dream. (Košice, April 11, 2022)
 • Peter ŠVORC 
  16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (Banská Bystrica 6. až 8. september 2022) / 16th Congress of the Slovak Historical Society at the Slovak Academy of Sciences (Banská Bystrica, September 6 to 8, 2022)
 • Peter KOVAĽ 
  Konferencia Dějiny zdravotnictví první Československé republiky interdisciplinárním pohledem. (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, 13. – 14. október 2022) / Conference History of healthcare in the first Czechoslovak Republic from an interdisciplinary perspective. (the University of South Bohemia in České Budějovice, October 13-14, 2022)
 • Klaudia SOKOLOVÁ 
  Medzinárodná vedecká konferencia Cirkevné dejiny v prameňoch (Prešov, 30. november – 1. december 2022) / International Scientific Conference Church History in the Sources (Prešov, November 30 – December 1, 2022)
 • Peter KOVAĽ 
  Erasmus prednášky na Inštitúte histórie (Prešov, 30. november – 7. december 2022) / Erasmus lectures at the Institute of History (Prešov, November 30 – December 7, 2022)
 • Klaudia SOKOLOVÁ 
  Medzinárodná vedecká konferencia Epidémie v dejinách Uhorska (Prešov, 7. – 8. december 2022) / International Scientific Conference Epidemics in the History of Hungary (Prešov, December 7-8, 2022)
PREDSTAVUJEME VÝTVARNÍČKU: Anna Hausová 

O AUTOROCH / A WORD AUTHORS