DEJINY 1/2023

Dejiny 1/2023Dejiny 1/2023 - pdf - 11,1 MB

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Erik KONCZ 
  Morová epidémia v Preddunajsku v rokoch 1739 – 1743 vo svetle správy komisára Pavla Balassu / The Plague Epidemic in the Pre-Danube Region from 1739 to 1743: Insights from Commissioner Pavel Balassa’s Report
 • Pavol KRAJČOVIČ 
  Osada Díč a Rišňovce. Zabudnuté dcérske osídlenie malokarpatských huncokárov / Settlement DÍČ and Rišňovce. The forgotten daughter settlement of Holzhackers in Malé Karpaty
 • David HUBENÝ
  Užhorodská elektrářská akciová společnost a její působení na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku / Uzhgorod power joint stock company and its influence in Carpathian Ruthenia and eastern Slovakia
 • Alena TABAKOVÁ
  Život a postavenie židovského obyvateľstva Košíc v medzivojnovom období z pohľadu dobových periodík / Life and Status of the Jewish Population in Košice during the Interwar Period from the Perspective of Contemporary Periodicals
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Annamária KÓNYOVÁ
  Rozlúčili sme sa kolegom Mariánom Vizdalom / We said farewell to Marián Vizdal
PRIPOMÍNAME / WE REMEMBER
 • Patrik DERFIŇÁK
  Nenápadný mysliteľ spod Tatier / An inconspicuous thinker from the Tatras
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Návšteva cisára Jozefa II. pred 240 rokmi v Bardejove / Emperor Joseph II‘s visit to Bardejov happened 240 years ago
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Pred 230 rokmi sa narodil spišský biskup Ladislav Zábojský / Spiš Bishop Ladislav Zábojský was born 230 years ago
 • Peter KOVAĽ
  Pred 140 rokmi sa narodil gréckokatolícky kňaz a historik Nikolaj A. Beskid / Greek Catholic priest and historian Nikolaj A. Beskid was born 140 years ago
 • František GUTEK
  120 rokov Šarišského múzea v Bardejove / 120 years of Šariš Museum in Bardejov
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  Premonštrátsky kanonik Melichar Takács / Premonstratensian Canon Melichar Takács
 • Peter KOVAĽ
  Pred 50 rokmi zomrel MUDr. Mikuláš Očenášek, prvý primár Interného oddelenia a druhý riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach / MUDr. Mikuláš Očenášek, the first head of the Internal Department and the second director of the State Hospital in Košice, passed away 50 years ago
ENCYKLOPÉDIA DEJÍN / ENCYCLOPAEDIA OF HISTORY
 • Ján DŽUJKO
  Podkarpatská Rus (1921)
 • Ján DŽUJKO
  Košické katolícke cirkevné zprávy (1930 – 1938)
 • Ján DŽUJKO
  Hlasy týdne (1931 – 1932)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Peter KOVAĽ
  Oreszt Szabó: O uhorských Rusoch (Rusíni) v preklade a historickom komentári. Peter Buday, Lýdia Budayová, Peter Švorc (eds.). Prešov : Universum, 2022. 225 s. ISBN 978-80-89946-28-0.
 • Patrik DERFIŇÁK
  MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. ISBN 978-80-569-0544-9.
 • Mária KALETOVÁ
  Non scholae, sed vitae discimus... (školstvo – knižná kultúra – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022. 267 s. ISBN 978-80-89614-84-4.
 • Mária KALETOVÁ
  Cestou necestou I. (krajina – priestor – kultúra – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022. 223 s. ISBN 978-80-89614-86-8.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Prameny & studie, 72. Praha : Národní zemědělské muzeum, 2022. 181 s. ISSN 0862-8483.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Monika BIZOŇOVÁ
  19. Študentská vedecko-umelecká konferencia FF PU v Prešove, Prešov, 3. máj 2023 / 19th Student scientific and artistic conference FF PU in Prešov, Prešov, May 3, 2023
 • Drahoslav MAGDOŠKO 
  Konferencia Historik, archivár a univerzitný profesor Ferdinand Uličný ´90 Košice, 11. máj 2023 / Conference Historian, archivist and university professor Ferdinand Uličný ´90, Košice, May 11, 2023
 • Patrik DERFIŇÁK 
  Zaujímavá konferencia o menej známych osobnostiach. Košice, 30. – 31. máj 2023 / The interesting conference about lesser-known personalities. Košice, May 30 – 31, 2023
PREDSTAVUJEME VÝTVARNÍKA: Rastislav Mikloško 

O AUTOROCH / A WORD AUTHORS