Get Adobe Flash player

Dejiny 2/2013

DEJINY 2/2013   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia, do rúk sa vám dostáva druhé číslo časopisu Dejiny. Ťažisko v ňom tvoria štúdie, ktoré sú tematicky zamerané na východné Slovensko, čo korešponduje s výskumnými projektmi ich autorov. Na rozdiel od predchádzajúcich čísel sme v tomto čísle v rubrike Rozhovory ponúkli nie jeden, ako zvyčajne, ale dva rozhovory – jeden s českým historikom európskeho formátu, univerzitným profesorom Robertom Kvačekom, druhý s poprednou slovinskou historičkou, docentkou Petrou Svoljšak, ktorý nám sprostredkovala veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Slovinsku Marianna Oravcová. Kým profesor Robert Kvaček viac-menej sumarizuje svoju doterajšiu historickú produkciu v kontexte česko-slovenských dejín, Petra Svoljšak akcentuje blížiace sa 100. výročie prvej z najväčších vojnových katakliziem 20. storočia – prvej svetovej vojny...

Nadežda Jurčišinová

Dejiny 1/2013

DEJINY 1/2013   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia! Týmto číslom časopis DEJINY vstupuje do ôsmeho ročníka svojej existencie. Nie je to ešte dlhá doba, ale už stovky uverejnených strán odborného textu ukazujú, že redakcia v ňom poskytla priestor pre mnohé zaujímavé pohľady na naše i európske dejiny a predstavila viaceré odborné inštitúcie, bez ktorých si historik nevie predstaviť svoju prácu – archívy a múzeá. Teší nás, že časopis zaujal odbornú verejnosť nielen doma – na Slovensku, ale aj v zahraničí, a ešte viac, že mnohé univerzitné a akademické pracoviská DEJINY.sk zaradili do svojich internetových databáz, aby boli „po ruke“ aj ich študentom a vedeckým pracovníkom. Mne ostáva len veriť, že takúto širokú odbornú verejnosť zaujmeme aj novými číslami časopisu rovnako, ako aj týmto prvým v roku 2013... 

Peter Švorc